Гьар макътавлар яратгъаным ТЕНГИРге!

КЪУМУКЪ ИШ

Кумукские проблемы. Независимое издание


№ 1, Декабрь 1990 г.


Обращение к читателю (на кумукском языке)

Биз къонакъ къабул этебиз, гелигиз де гелигиз деп, биз миллет айырмайбыз деп, не башгъа не миллет буса да деп биз энниден сонг да турсакъ, бир-бир тайпалар шону осаллыкъ деп къабул эте.

Бир де тартынмай биз Къумукъ халкъны миллетчилерибиз деп айтагъан болмагъа герек.

Миллетчимен деп айтма яраймы, миллети булан оьктем болма яраймы дейген къынгыр тайпалагъа жавап шулай: миллетибиз булан, культурабыз булан, къылыкъ хазнабыз булан оьктем, насипли ва бай Халкъбыз!

Дагъыстан халкълар бир этнический, бир генетический кюрчюден чыкъгъан къардаш халкълар. Амма гьар халкъны оьз уью, айрыча уью болмагъа герек. Шо заман ярай «общий уьйню» гьакъында ойлашмагъа.

Къумукъ халкъ оьз милли уьюн къурмайлы янын салып ятмас.

* * *

Биз оьзюбюз аякъ уьстде къатты болмасакъ, бизге тышдан бирев де кёмек этип болмажакъ. Амма биз къатты болсакъ, бизге юзлер, минглер, миллионлар союзниклер бар.

Гьей, Халкъ! «Къумукъ Миллет Гьаракатны» 2-нчи съездинде къабул этилген Декларацияны якълагъыз! Яшасын Къумукъ республика!

* * *

«Къумукъ иш» деген газет Къумукъ халкъгъа ва тышдагъы дослагъа къайнар салам берип къол узата. Кёп-кёп сокъмакълар, ёллар булан жанлы байлавлар тувар деп умут этебиз.

Аявлу Ватандашлар! Сизге бакъдырылгъан бизин китапланы, газетлени, чакъырывланы сиз таман чакъы кёп къадарда ва таман чакъы жанлы юрек булан охумайгъангъа биз яманокъ дертли болабыз.

Амма охуп къойса да болмай, жанланы жагьчылыгъын оьр даражалагъа гётерме герек, тийишли ватандашлыкъ гьаракатлагъа талпунмагъа, къанатланмагъа герек.

Бизге кагъызлар языгъыз деп тилейбиз ва гёзлейбиз.

Редактор

Размещено на сайте 10.04.2010


Еще в этом номере:

Комменатарии
Представьтесь, пожалуйста
Поделитесь своим мнением по существу данной публикации
Картинка
Введите код с картинки
(для защиты от спама)

#1 аджимурад нариман зайнудтины уланы
разимен

на верх

RRS лента

Ссылки

kumukia.ru